Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Hellenic Police
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί Προκηρύξεις 2020 Προκηρύξεις 2021 Χρήσιμες συμβουλές Δικαιολογητικά 'Αμεση Επικοινωνία Στατιστικά Στοιχεία Θανόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

Προκηρύξεις 2021

24-06-2021: Διακήρυξη διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια πυροβόλων όπλων χειρός (πιστολιών) διαμετρήματος 9x19mm, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών Ελληνικής Αστυνομίας
24-06-2021: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας
23-06-2021: Αποφάσεις - Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά στην παροχή υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού και Νομικού Συμβούλου για το έργο «Χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση 5 Διευθύνσεων Αστυνομίας στην Επικράτεια μέσω ΣΔΙΤ»
23-06-2021: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση σχετικά με την προμήθεια συστήματος επιτήρησης για τη λήψη και καταγραφή ήχου και εικόνας σε δημόσιους χώρους
23-06-2021: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση σχετικά με την προμήθεια συστήματος αντιβαλλιστικού κράνους
23-06-2021: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση σχετικά με την προμήθεια αντιβαλλιστικών πλακών
23-06-2021: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία (άνω των ορίων) μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτηριακές εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου
23-06-2021: Διακήρυξη για σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στις κτηριακές εγκαταστάσεις στέγασης των Αστυνομικών Υπηρεσιών τοπικής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας ,με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
22-06-2021:Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις στέγασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιώς και των υφιστάμενων Αστυνομικών Τμημάτων, συστεγαζόμενων Τμημάτων Ασφαλείας και λοιπών Υπηρεσιών
19-06-2021: Διακήρυξη για σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας της Δ.Α. Αχαΐας
16-06-2021: Προκήρυξη για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου,με ωριαία αποζημίωση, 3ης εκπαιδευτικής περιόδου (ε΄εξάμηνο), εκπαιδευτικής σειράς 2019 – 2021
16-06-2021: Προκήρυξη για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, με ωριαία αποζημίωση, 3ης εκπαιδευτικής περιόδου (ε΄εξάμηνο), εκπαιδευτικής σειράς 2019 – 2021
15-06-2021: Διακήρυξη για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού που αφορούν την Δράση με τίτλο "Σύστημα συλλογής, ανάλυσης και διαχείρισης πληροφοριών οικονομικού εγκλήματος-Υποέργο 10: Ενίσχυση Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Ο.Α."
15-06-2021: Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α.
14-06-2021: Πρόσκληση για την προμήθεια ασύρματων πομποδεκτών αυτοκινήτων
12-06-2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/ Κλάδος Αλλοδαπών & Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α, για την προμήθεια πολυμηχανημάτων και αναλώσιμων
10-06-2021:Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ε΄Εξαμήνου Δοκίμων Αστυφυλάκων 3ης εκπαιδευτικής περιόδου, εκπαιδευτικής σειράς 2019-2021-Διορισμός διδακτικού προσωπικού
08-06-2021: Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εγκαταστάσεις των γραφείων Πολιτικής / Φυσικής Ηγεσίας και των υπηρεσιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για το έτος 2022».
05-06-2021: Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής Έργου
02-06-2021: Προκήρυξη και Διακήρυξη της Σχολής Αστυφυλάκων για την προμήθεια στολών Δοκίμων Αστυφυλάκων εκπαιδευτικού έτους 2020-2021
31-05-2021: Εξετάσεις για την προαγωγή Αστυφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Αρχιφυλάκων που κατέχουν οργανική θέση Αστυφύλακα,στο βαθμό του Αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων (ανακριτικού υπαλλήλου) για την κάλυψη υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων έτους 2021
31-05-2021: Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία για τη συγκρότηση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.)
31-05-2021: Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Πυρηνικής,Βιολογικής, Χημικής και Ακτινολογικής Προστασίας (Στολές, Κράνη, Ταινίες Σφράγισης) για ΧΒΡΠ-E Περιστατικά, προς κάλυψη αναγκών της Δ.Ε.Ε. και της Δ.Ε.Α.Δ.
31-05-2021: Διακήρυξη για σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής
31-05-2021: Ματαίωση της υπ' αριθ. 2/2021 διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου έκδοσης και διεκπεραίωσης του περιοδικού «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ»
31-05-2021: Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής
30-05-2021: Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Π.Ε.θ.
29-05-2021: Διακήρυξη για την επιλογή ανάδοχου της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας
29-05-2021: Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την επισκευή κτιρίων και ενίσχυση ασφάλειας περιμέτρου Κατασκηνώσεως Ιδρύματος Μέριμνας και Αριστείας ΕΛ.ΑΣ.
28-05-2021: Διακήρυξη για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίων καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής
28-05-2021: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση για καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών για την τυποποίηση διαδικασιών ηλεκτρονικής διασύνδεσης Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. με επιχειρηματικούς φορείς κατασκευής, εμπορίας όπλων, ειδών πυροτεχνίας κ.λπ.
28-05-2021: Διακήρυξη για σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ
27-05-2021: Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Α.Δ.
26-05-2021: Διακήρυξη για σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών
26-05-2021: Διακήρυξη για σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής
25-05-2021: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας του Ειδικού Φορέα-Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών-, για το οικονομικό έτος 2022
24-05-2021: Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών
22-05-2021: Απόφαση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια "Αυτοκινούμενων φραγμών" και "Οχημάτων καταιονισμού ύδατος (ΑΙΑΝΤΕΣ)"
21-05-2021: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας
21-05-2021: Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για το έτος 2022
20-05-2021: Διακήρυξη για την προμήθεια επιτραπέζιων ημερολόγιων και ημερολόγιων-ατζεντών έτους 2022
20-05-2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια "λευκών ειδών" στο πλαίσιο δράσης "προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση των ανατολικών ελληνικών συνόρων"
20-05-2021: Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου έκδοσης και διεκπεραίωσης του περιοδικού «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ»
18-05-2021: Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού που αφορούν την Δράση με τίτλο «Σύστημα συλλογής, ανάλυσης και διαχείρισης πληροφοριών οικονομικού εγκλήματος
17-05-2021: Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, με το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2021
17-05-2021: Διακήρυξη για την προμήθεια νέων λογισμικών για τις ανάγκες των τμημάτων της Δ/νσης Εγκληματολογικών Ερευνών και της Υποδ/νσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για το έτος 2022
14-05-2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πέντε θωρακισμένων οχημάτων 4Χ4 τύπου "DAVID" (HUMMER)
13-05-2021: Διακήρυξη ΓΔΟΥΕΣ για την προμήθεια οχημάτων και εξοπλισμού
10-05-2021: Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης επιτυχόντων και απορριπτέων, της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2021 για την πρόσληψη (25) ατόμων τεχνικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, για οκτώ (8) μήνες, για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α.
09-05-2021: Προκήρυξη για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου, 2ης εκπαιδευτικής περιόδου (γ΄ εξάμηνο), εκπαιδευτικής σειράς 2020 - 2022
07-05-2021: Απόφαση τροποποίησης ημερομηνιών εξέτασης των μαθημάτων των εξετάσεων για την προαγωγή Αστυφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Αρχιφυλάκων, που κατέχουν οργανική θέση Αστυφύλακα, στο βαθμό του Αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων, έτους 2020
06-05-2021: Διακήρυξη για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων
05-05-2021: Διακήρυξη που αφορά στην προμήθεια στολών Δοκίμων Υπαστυνόμων εισελθόντων προς φοίτηση το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021
29-04-2021: Προκήρυξη για την πρόσληψη στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, 2ης εκπαιδευτικής περιόδου, εκπαιδευτικής σειράς 2020-2022
29-04-2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/Κλ. Αλλοδαπών & Προστ. Συνόρων/Α.Ε.Α., σχετικά διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια λαμπτήρων
29-04-2021: Ειδοποίηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους / Δικαστικού Γραφείου Κομοτηνής, σχετικά με τη με αριθ. καταθ. 19/2021 (135/2021) ειδική αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ άρθρο 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων
27-04-2021: Προκήρυξη για την πρόσληψη στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, 2ης εκπαιδευτικής περιόδου, εκπαιδευτικής σειράς 2020-2022
26-04-2021: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας
23-04-2021: Κοινοποίηση τελικών πινάκων επιτυχόντων και μη πληρούντων τα προσόντα υποψηφίου για την πρόσληψη Κληρικού της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού στην ΕΛ.ΑΣ.
22-04-2021: Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Α.Τ. και Τ.Α. Σπατών-Αρτέμιδας και 4ου σημείου διαβατηρίων
22-04-2021: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση σχετικά με τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια 4 αστυνομικών αυτοκινήτων για τη μεταφορά κάτω των 10 ατόμων
21-04-2021: Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις στέγασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορ/κής Αττικής για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022
21-04-2021:Διακήρυξη που αφορά στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ημερολογίων διαφόρων τύπων έτους 2022
20-04-2021: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση σχετικά με τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών προς κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για το έτος 2021
19-04-2021: Διευκρίνιση σχετικά με διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια λαμπτήρων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α.
15-04-2021: Διακήρυξη για την προμήθεια εξοπλισμού και μέσων στο πλαίσιο της δράσης με ακρωνύμιο "M.I.N.O.T.A.V.R.O.S."
09-04-2021: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση σχετικά με την προμήθεια καμερών θερμικής απεικόνισης μέσης εμβέλειας
09-04-2021: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση σχετικά με την προμήθεια οχημάτων μεταφοράς 9 κρατουμένων
08-04-2021: Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμων και ανακυκλώσιμων οχημάτων από την Ελληνική Αστυνομία
07-04-2021: Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή Αστυνομικών, στην Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με το σύστημα Πανελλαδικών εξετάσεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου
07-04-2021: Λειτουργία των Παιδικών Εξοχών της Ελληνικής Αστυνομίας στον Άγιο Ανδρέα – Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα Αττικής, κατά τη θερινή περίοδο έτους 2021, - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ (Παιδική κατασκήνωση χωρίς τη συνοδεία γονέων)
05-04-2021: Προκήρυξη θέσεων για το διορισμό καθηγητών/ριών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022
05-04-2021: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση σχετικά με την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού πληροφορικής (υλικό και λογισμικό)
02-04-2021: Λειτουργία των Παιδικών Εξοχών της Ελληνικής Αστυνομίας στον Άγιο Ανδρέα – Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα Αττικής, κατά τη θερινή περίοδο έτους 2021, - «Παιδική κατασκήνωση χωρίς τη συνοδεία γονέων»
01-04-2020: Προκήρυξη θέσεων για το διορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022
31-03-2021: Δημοσίευση των πινάκων υποψηφίων, κατά σειρά επιτυχίας, ανά κριτήριο και συνολικά, για την πλήρωση της μίας (1) κενής οργανικής θέσης Αξιωματικού Ειδικών Καθηκόντων – Κληρικού της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού
26-03-2021: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση συστήματος προελέγχου επιβατών πτήσεων
26-03-2021: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση σχετικά με την προμήθεια πιστολιών
26-03-2021: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση σχετικά με την προμήθεια συστήματος αυτοματοποιημένης αναγνώρισης πινακίδων οχημάτων που διέρχονται από νομοθετημένα συνοριακά σημεία εισόδου-εξόδου της χώρας
25-03-2021: Προκήρυξη εξετάσεων για την εισαγωγή Ανθυπαστυνόμων γενικών καθηκόντων στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022
24-03-2021: Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη (76) ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης των εγκαταστάσεων ή χώρων της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτής
24-03-2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων για την προμήθεια λαμπτήρων
23-03-2021: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση σχετικά με την παροχή υπηρεσιών σίτισης - διατροφής σε προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.)
22-03-2021: Διακήρυξη για την προμήθεια σφραγίδων διαβατηριακού ελέγχου
19-03-2021: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση σχετικά με την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού
18-03-2021: Πίνακες κατάταξης επιτυχόντων και απορριπτέων, της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2021 για την πρόσληψη (25) ατόμων τεχνικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, για οκτώ (8) μήνες, για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α.
13-03-2021: Επαναπροκήρυξη Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμότειχου για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση 1ης εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021 (α΄& β΄ εξάμηνο) της εκπαιδευτικής σειράς 2020-2022
11-03-2021: Απόφαση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αντιβαλλιστικών κρανών, στο πλαίσιο της δράσης «προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση των ανατολικών συνόρων»
10-03-2021: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση σχετικά με τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αλεξίσφαιρων γιλέκων για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας
09-03-2021: Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας
02-03-2021: Διακήρυξη μειδοτικής δημοπρασίας για τη στέγαση της Δ.Α. Τρικάλων και των υφισταμένων υπηρεσιών έδρας της
27-02-2021: Διακήρυξη για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο "A Holistic Urban Security Governance Framework for Monitoring, Assessing and Forecasting the Efficiency, sustainability and Resilience of Piraeus"
26-02-2021: Προκήρυξη κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή, καθ’ υπέρβαση, μέχρι δέκα (10) αστυνομικών γενικών καθηκόντων, οι οποίοι/ες είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, στη Σ.Α.Ε.Α
26-02-2021: Διακήρυξη για την προμήθεια μηχανημάτων εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάκγες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος
26-02-2021: Διακήρυξη για την προμήθεια με τίτλο «Ηλεκτρονική διαδικασία Διακίνησης Διαβαθμισμένων Πληροφοριών»
26-02-2021: Διακήρυξη Γ’ επαναληπτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Α.Τ. Λευκού Πύργου και του Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης
18-02-2021: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εργαστηριακού εξοπλισμού της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για το έτος 2021
18-02-2021: Ανακοίνωση για την πρόληψη (25) ατόμων τεχνικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας (8) μηνών για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α.
15-02-2021: Διακήρυξη μεοδοτικής δημοπρασίας για τη στέγαση του Α.Τ. Ελασσόνας
15-02-2021: Διακήρυξη μεοδοτικής δημοπρασίας για τη στέγαση του Α.Τ. Αγιάς
    1 2    


Αποτελέσματα 1 - 100 από 117